zvuk a jeho šírenie je mechanická záležitosť – je to kmitanie častíc vzduchu alebo iného média (voda, oceľ atď.). Z toho je zrejmé, že pri vákuu nedôjde k jeho šírení.

zvuk je pozdĺžne mechanické vlnenie v prostredí ktoré je schopné vyvolať ľudskom uchu sluchový vnem. Zvuk vzniká v hmotnom prostredí ktoré ho obklopuje, napríklad vzduch, voda, kov, sklo. Jediné prostredie v ktorom sa zvuk nevie šíriť je vákuum.

Zvuk je predmetom štúdia časti fyziky, presnejšie náuke o mechanickú plnení ktorá sa nazýva Akustika.