Projekt „Vše o zvuku“ je především osobním blogem Róberta Hartmanna, majstera zvuku. Používání webu je dobrovolné a je pouze na návštěvníkovi, jestli webovou stránku navštíví, bude procházet a pročítat, nebo ji kdykoliv opustí.

„Vše o zvuku“ je součástí obchodní skupiny „Víc než se zdá“. Obsahuje-li některá ze stránek webu vseozvuku.cz nebo roberthartmann.cz formulář na sběr osobních dat (např. přihlášení se k e-mailingu, objednávka produktu nebo osobních konzultací apod.), řídí se obchodními podmínkami uvedenými na https://vicnezsezda.cz/obchodni-podminky/ a řídí se těmito zásadami ochrany osobních údajů: https://www.vseozvuku.cz/obchodni-podminky/ochrana-osobnich-udaju/.

Stanovené výchozí místo pro výpočet dopravy  (doplnění oficiálních obchodních podmínek pro oddíl 11.C.10 Osobní konzultace): hlavní město Praha.